Upravni odjel za    prostorno  uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije   temeljem

članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( “ Narodne novine “ , broj : 76/07, 38/09 , 55/11 , 90/11 i 50/12 ) u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu   OPĆINE MURTER upućuje :

JAVNI POZIV

U ovom Upravnom odjelu , vodi se upravni postupak  izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : izgradnja dječjeg vrtića i jaslica na novoformiranoj građevinskoj čestici koja se formira od dijela čest. zem. 1952/2 , 1952/1 , 1948 , 1941 , 1940 , 1950 , 1947/3 , 1942/2 , 1942/1 , 1943 , 1939/2 , 1939/1 , 1947/4 , 1947/1 , 1947/2 , 1949/3 , 1945/2 , 1938/2 i 1938/1 k.o. Murter- Betina u Murteru .

Za potrebe navedenog postupka pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na gore nabrojanim česticama , vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje naposredno graniče s predmetnim česticama i jedinicu lokalne uprave – općinu Pirovac  da pristupe u ovaj Upravni odjel , na adresi Kralja Zvonimira 16. radi saslušanja u sobu br. 8.  ( službena osoba Anica Meić – Sidić ) na dan 16. veljače 2015.g. ili 18. veljače 2015.g. u 9 h  radi očitovanja nakon uvida u idejni   projekt T.D. : 090611, izrađen od strane ovlaštenog arhitekte Matije Galošć – “ Crta “ d.o.o. Nin , Zaton .

Potrebno je dostaviti   na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu ( izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list ) .

Ovom pozivu se pozvane stranke ne moraju odazvati osobno , već mogu i putem svojeg opunomoćenika .

Ukoliko se pozvani ne odazovu ovom pozivu , smatrat će   se da su  isti upoznati   s predmetnim zahvatom u prostoru , a   predmet će se dalje nastaviti   rješavati   prema stanju u spisu .

Ovaj javni poziv će biti objavljen u dnevnom tisku , na oglasnoj ploči , te izložen na koridoru predmetne   trase .

VIŠI SAVJETNIK

Anica Meić – Sidić , dipl.ing.građ.

 

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.