47 mladih Šibenčana uz poticaje Zavoda sami sebi pronašli posao

U svom godišnjem istraživanju rasta i razvoja 2013. godine, Europska komisija naglasila je da države članice trebaju mladima osigurati uspješnu tranziciju iz sustava obrazovanja u svijet rada te aktivno raditi na razvoju i provedbi programa namijenjenih obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom uključivanju mladih. Shema ‘Garancija za mlade’ temelji se na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja. Europska komisija preporučuje da je program, sastavljen od suportivnih mjera, prilagođen nacionalnim, regionalnim i lokalnim okolnostima.

Pristupanjem Europskoj uniji, Republika Hrvatska prihvaća ‘Garanciju za mlade’ kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba. Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s provedbom ‘Garancije za mlade’ 1. srpnja 2013. godine, a paket mjera za mlade ‘Mladi i kreativni’ nadopunjen je s 11 novih mjera koje su prvenstveno usmjerene na mlade do 29 godina i to s ciljem podizanja kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebno uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.

Prema podacima mjesečnih biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Šibeniku je u travnju 2015. godine pravo na sufinanciranje samozapošljavanja ostvarilo pet osoba, u ožujku šest osoba te u veljači jedna. U siječnju nije bilo zainteresiranih kandidata. U prva četiri mjeseca 2015. godine ukupno je 12 sufinanciranih projekata za zapošljavanje, a uključujući projekte iz 2014. godine kojih je 35, aktivnih korisnika mjere za samozapošljavanje u Šibeniku je 47, zaključno s travnjem 2015. godine.

TVOJA INICIJATIVA – TVOJE RADNO MJESTO

Inače, paket mjera ‘Mladi i kreativni’ sadrži 26 mjera potpore koje se odnose na sufinanciranje poslodavca koji zapošljava mlade bez radnog iskustva, s invaliditetom ili romske nacionalne manjine,  mjere za poticanje samozapošljavanja  u vidu novčane potpore mladima s vizijom pokretanja samostalnog posla, mjere školovanja i osposobljavanja za rad, mjere za rad u EU zajednici i ostalo. Paket mjera ‘Garancija za mlade’ službeno je počeo s provedbom u Europskoj uniji 1.siječnja 2014. godine, otkad su i Republici Hrvatskoj dostupna financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina, a dodatne mjere koje se provode financiraju se iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna.

Od 26 mjera koje sadrži paket ‘Mladi i kreativni’, mladima je posebno zanimljiva mjera Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje, koja se dijeli na tri mjere: ‘Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto’, ‘Tvoja sezonska inicijativa-tvoje sezonsko radno mjesto’ (paket mjera za žene) i ‘Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu’.

Cilj navedenih mjera je pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta, zatim ženama koje su zainteresirane za otvaranje sezonskih obrta, te mladim nezaposlenim osobama koje se žele samozaposliti u zelenom gospodarstvu. Ciljane skupine na koje se odnose mjere za samozapošljavanje su nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Uvjeti koje zainteresirani moraju ispunjavati su prijava u evidenciju Zavoda za zapošljavanje, izrađen Profesionalni plan zapošljavanja te razrada poduzetničke ideje u suradnji sa savjetnikom Zavoda za zapošljavanje.
KOLIKO JE NOVCA MOGUĆE DOBITI?

Mjera Potpora za samozapošljavanje ‘Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto’ traje jednu godinu i zainteresirani koji su zadovoljili postavljene kriterije mogu očekivati novčanu pomoć u visini od 25 tisuća kuna. Mjera koja se odnosi na žene ‘Tvoja inicijativa-tvoje sezonsko radno mjesto’ aktivna je dvije godine, a kandidatkinje koje su zadovoljile uvjete sufinancira se također s 25 tisuća kuna. Konačno, ‘Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu’ sufinancira se s 27 tisuća kuna, od čega je 25 tisuća kuna namijenjeno za pokretanje posla, a dvije za obrazovanje, savjetovanje, konzultantske usluge te usluge mentora. Potpora za samozapošljavanje u zelenom gospodarstvu namijenjena je samozapošljavanju u sljedećim djelatnostima: proizvodnji obnovljivih izvora energije (biomasa, biogoriva, proizvodnja sunčevih toplinskih  sustava, vjetroenergije i fotonaponskih sustava te razvoj geotermalnih izvora energije), održavanju sustava za proizvodnju obnovljivih izvora energije, poslovima na unapređenju energetske efikasnosti, reciklaži otpada, eko turizmu, zaštiti okoliša, očuvanju tradicije i kulturne baštine.

Zainteresirani kandidati moraju izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu. Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta koji se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Troškovnik podrazumijeva osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih 90 dana obavljanja djelatnosti.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.