FOTO: Samo je jedan Šibenik (na svijetu). Može li ga se takvog i očuvati?

Šibenik je grad koji pruža istinski doživljaj Jadrana na svoj jedinstven način. On spaja ljepotu prošlosti vidljivu kroj očuvanu jezgru starog grada, tvrđave, crkve i trgove, raznoliko prirodno okruženje, ugodu sadašnjeg trenutka i inspiraciju budućnosti kroz dizajn, film, muziku i festivale. Sve to zajedno interpretira u na inovativan način nudeći jedinstven turistički doživljaj turistima novog doba koji tragaju za autentičnim iskustvima, vizija je turističkog razvoja grada Šibenika, kako stoji u Strategiji razvoja inovativnog turizma grada Šibenika, koja je danas predstavljena šibenskoj javnosti.

 

„Moramo biti svjesni važnosti ovog dokumenta, koji do sada nismo imali, a koji nam mora biti podloga i okvir za planiranje daljnjih šibenskih turističkih aktivnosti. Šibenik je sada na prekretnici u turističkom razvoju i mišljenja sam da najvažniji period tek slijedi jer, nakon djelomično stihijskog i nekoordiniranog turističkog razvoja, ulazimo u fazu striktno planiranog razvoja s  jednim jedinim ciljem da postanemo visoko kvalitetna turistička destinacija.“, kazao je direktor Ureda Turističke zajednice Grada Šibenika Dino Karađole.

turizam

 

Grad Šibenik potpisao je u studenome 2014. godine ugovor s Institutom za turizam za izradu “Strategije razvoja inovativnog turizma grada Šibenika”. Riječ je o dokumentu kojim se osigurava sustavan i koordiniran razvoj turizma u Šibeniku, temeljen na osnovnoj ideji bolje turističke valorizacije vrijednih resursa kojima Grad raspolaže.

turizam2

turizam3

 

Gradonačelnik Šibenika, ujedno i predsjednik Turističke zajednice Grada Šibenika, Željko Burić, izrazio je zadovoljstvo što Grad Šibenik raspolaže dokumentom koji služi kao polazišna točka za planiranje turističkog, ali i cjelokupnog razvoja Grada, s obzirom da se turizam snažno oslanja na kulturno-povijesnu baštinu, prirodne ljepote, ali i na infrastrukturu, prije svega promet, te naglasio: „Turist kroz turizam i kroz godišnji odmor percipira uređenost društva i države u kojoj  se nalazi. Ne možemo odgovornost za neuređenost i nerealiziranost strategija koje imamo, pa tako i ovu, prebacivati samo na lokalnu zajednicu. U turizmu se upravo posredstvom Ministarstva turizma preslikava rad Ministarstva prometa, Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva kulture…

turizam4

Šibenik je trenutno suočen s problemom nemogućnosti pokretanja projekata cestovnih ulaza u grad, a cestovni ulazi u grad su u ovoj Strategiji posebno apostrofirani, upravo zato što nemamo sinhroniziran rad  koji bi se s razine ministarstava preslikao na razinu Grada. Konkretno; imamo potpisane sporazume za uređenje sva tri ulaza u grad, no nažalost Hrvatske ceste se ne drže tih sporazuma, niti je poznato kada će se s njihovom realizacijom krenuti. S druge strane, od  Ministarstva kulture uživamo podršku u stavljanju u funkciju naših tvrđava, točnije u kompletiranju dokumentacije za prijavu projekta revitalizacije tvrđave sv. Ivana za sredstva EU. Dakle; turizam ne samo da traži suradnju svih dionika na lokalnoj razini, već traži i snažnu podršku ministarstava s obzirom na brojne resore o čijem funkcioniranju ovisi turistički razvoj svake sredine.

turizam5

 

Polazeći od potrebe uvažavanja suvremenih kretanja na turističkom tržištu te kreiranja inovativne turističke ponude u Šibeniku, koja će biti u funkciji podizanja razine blagostanja lokalne zajednice kao i povećanja stupnja zadovoljstva gostiju, cilj je da se ovom studijom definira razvojna vizija Grada, prostorni koncept razvoja turizma, kao i da se utvrde marketinške smjernice za inovativne i tržištu zanimljive turističke proizvode, uspješnu komunikaciju s tržištem te uspješno pozicioniranje Šibenika na turističkom tržištu.

 

„Prioritet naših istraživanja je stručni, ali  prvenstveno, i održivi razvoj turizma. Volimo raditi studije u sredinama koje će ih uvažiti i oplemeniti, te će potencijalno postati dio živog tkiva grada i okolice, odnosno njegovih stanovnika, a ova je upravo jedna od takvih.“, rekla je dr.sc. Sanda Ćorak, direktorica Instituta za turizam, izrađivača Studije.

 

„Samo je jedan Šibenik (na svijetu). Može li ga se takvog i očuvati? Zna li se kako se to čini? Kako očuvati duh ovog grada? Kako očuvati dobri duh grada, a da se on ne okuje, ne sapne, ne zamrzne, ne okameni, ne petrificira? Koliko je za to zainteresiran šibenski turizam, a koliko dalmatinski i hrvatski? Mogu li oni išta u tom smislu učiniti? Mogu, svojim dokumentima i svojim akcijama! Drugo je pitanje, kako? U prvom redu, treba shvatiti da je riječ o šibenskom turističkom resursu, o temeljnom turističkom resursu, o turističkoj privlačnosti zbog koje turisti i posjećuju Šibenik. Zatim, treba prepoznati “to nešto što je turistički tako značajno za Šibenik» u cjelini i po pojedinim sastavnicama, kako bi se mogla osigurati njihova optimalna funkcionalna zaštita i održivo gospodarenje njima.“, kaže dr.sc. Eduard Kušen u „slici grada“ Strategije razvoja inovativnog turizma grada Šibenika.

 

Izrada ovog dokumenta odvijala se u nekoliko etapa. U prvom dijelu dokument sadrži analizu postojećeg stanja u kojem se daje pregled osnovnih prostornih i gospodarskih obilježja. Nadalje, analizirani su glavni dionici turističkog razvoja grada, te su analizirana obilježja turističke ponude i potražnje. Zatim, obrađena je atrakcijska osnova prema metodologiji dr. sc. Eduarda Kušena, a riječ je analizi turističke osnove prema 16 kategorija atrakcija. Istraženo je stanje postojećih marketinških aktivnosti te su analizirani tržišni trendovi koji su važni za daljnji razvoj turizma u ovome Gradu. Za sve podatke konzultirani su relevantni izvori kao što su Državni zavod za statistiku, FINA, postojeća planska dokumentacija, dokumenti Grada Šibenika i Turističke zajednice, internetski izvori relevantnih institucija, promocijski materijali i publikacije te drugi izvori. Iz postojećeg stanja u studiji se dalje izvodi SWOT matrica Šibenika kao turističke destinacije, te se potom razrađuje strategija razvoja koja se

sastoji od vizije, odrednica upravljanja, prostorne i proizvode koncepcije te strategije razvoja proizvoda.

Poseban je naglasak dan na izgradnju i uređenje okoliša budući da upravo prirodni i kulturni

krajolik predstavlja ključnu osnovu za razvoj turizma u Šibeniku.

turizam1

Nakon toga slijedi razrada marketinških aktivnosti koje obuhvaćaju razradu komunikacije s tržištem, interni marketing te e-marketing aktivnosti. Dokument završava akcijskim planom u kojem se razrađuju programi prema četiri područja: I) Upravljanje održivim razvojem, II) Turistička infrastruktura, III) Turistička suprastruktura i poduzetništvo te IV) Promocija i prodaja. Poseban prilog studije je razrada teme “Grad Šibenik – slika grada”.

 

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.