NP KRKA: Traži se 78 sezonskih radnika, čuvari, recepcionari, mornari…

Nacionalni park Krka raspisao je natječaj za 78 radnika, za rad na neodređeno vrijeme tijekom sezone. Traže se vozači, čuvari, recepcionari, prodavači suvenira, mornari…Radit će se na području Lozovca, Skradinskog buka, Skradina, Kistanja i Burnuma, Nečvena, Ključice, Roškog slapa, Visovca i Drniša.

Pogledajte za koja je sve radna mjesta raspisan natječaj.

JAVNA USTANOVA
“NACIONALNI PARK KRKA”
Š I B E N I K
Tel. 022/201-777
Fax. 022/336-836

KLASA: 112-02/15-02-01
URBROJ: 2182/1-15/4-06/1-15-12
Šibenik, 06. ožujka 2015. godine

OGLAS
za obavljanje poslova radnih mjesta
(za područje Lozovca, Skradinskog buka i Skradina)

1. ČUVAR (noćni, plaže, parkinga, rampe…) (m/ž)
– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV ili PKV odgovarajuće struke
– posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika
– probni rad: 1 mjesec

2. ČUVAR (noćni, plaže, parkinga, rampe…) (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV ili PKV odgovarajuće struke
– posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika
– probni rad: 1 mjesec

3. VIŠI STRUČNI REFERENT – RECEPCIONAR (m/ž)
– 10 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 3 mjeseca

4. STRUČNI REFERENT – KONTROLOR ULAZA (m/ž)
– 4 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: SSS- ekonomske, turističke, upravno pravne ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 3 mjeseca

5. VIŠI STRUČNI REFERENT – PRODAVAČ SUVENIRA (m/ž)
– 5 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke, upravno – pravne (javna uprava), ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika
– probni rad: 3 mjeseca

6. VIŠI STRUČNI REFERENT – PREZENTATOR (m/ž)
(etno zbirke, ognjišta, mlinar, pralja, tkalja, kovač,…)
– 9 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika
– probni rad: 3 mjeseca
7. VODITELJ – INTERPRETATOR II VRSTE (m/ž)
– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 3 mjeseca

8. STRUČNI REFERENT – HORTIKULTURNI RADNIK (m/ž)
– 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine
Uvjeti:
– stručna sprema: SSS-poljoprivredne, šumarske, tehničke, obrtničke ili druge
odgovarajuće struke
– probni rad: 1 mjesec

9. MORNAR – NAUTIČAR (m/ž)
– 10 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: SSS – tehničke ili druge odgovarajuće struke
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika
– probni rad: 1 mjesec

10. RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE (m/ž)
– 6 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine
Uvjeti:
– stručna sprema: PKV- odgovarajuće struke ili NSS
– probni rad: 1 mjesec

11. RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE (m/ž)
– 3 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: PKV- odgovarajuće struke ili NSS
– probni rad: 1 mjesec

12. POMOĆNI RADNIK (m/ž)
– 6 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: PKV- odgovarajuće struke ili NSS
– probni rad: 1 mjesec

13. KONOBAR (m/ž)
– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV konobar ili SSS – ugostiteljske, turističke ili druge odgovarajuće struke
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 1 mjesec

14. KUHAR (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV kuhar
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– probni rad: 1 mjesec

OGLAS
za obavljanje poslova radnih mjesta
(za područje Nečvena, Ključice, Roškog slapa, Visovca i Drniša)

1. ČUVAR (noćni, plaže, parkinga, rampe…) (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV ili PKV odgovarajuće struke
– posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika
– probni rad: 1 mjesec

2. STRUČNI REFERENT – KONTROLOR ULAZA (m/ž)
– 3 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: SSS- ekonomske, turističke, upravno pravne ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 3 mjeseca

3. VIŠI STRUČNI REFERENT – PRODAVAČ SUVENIRA (m/ž)
– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke, upravno – pravne (javna uprava), ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika
– probni rad: 3 mjeseca

4. VIŠI STRUČNI REFERENT – PREZENTATOR (m/ž)
(etno zbirke, ognjišta, mlinar, pralja, tkalja, kovač,…)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika
– probni rad: 3 mjeseca
5. VODITELJ – INTERPRETATOR II VRSTE (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (sveučilišni/stručni prvostupnik) ili SSS – ekonomske, turističke ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 3 mjeseca

6. MORNAR – NAUTIČAR (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: SSS – tehničke ili druge odgovarajuće struke
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika
– probni rad: 1 mjesec

7. STRUČNI REFERENT – VOZAČ (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine
Uvjeti:
– stručna sprema: SSS – prometno–tehničke struke (vozač motornog vozila – B, C i D kategorije)
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
– probni rad: 1 mjesec

8. RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: PKV- odgovarajuće struke ili NSS
– probni rad: 1 mjesec

9. KONOBAR (m/ž)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV konobar ili SSS – ugostiteljske, turističke ili druge odgovarajuće struke
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
– posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u
– probni rad: 1 mjesec

OGLAS
za obavljanje poslova radnih mjesta
(za područje Kistanja i Burnuma)

1. ČUVAR (noćni, plaže, parkinga, rampe…) (m/ž)
– 2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
Uvjeti:
– stručna sprema: KV ili PKV odgovarajuće struke
– posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika
– probni rad: 1 mjesec

Uz pisanu prijavu, s naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi (točno navesti redni broj, naziv i lokaciju radnog mjesta prema objavljenom natječaju), kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik dokaza o zvanju i stručnoj spremi (svjedodžba, diploma), dokaz o traženom radnom iskustvu ( potvrda s HZMO-a, dok se za period do 30. lipnja 2013. godine uvažava preslika svih popunjenih stranica radne knjižice), preslik domovnice, preslik vozačke dozvole (ako je uvjet u natječaju) i preslik dokaza o znanju jezika (svjedodžba ili indeks, odnosno uvjerenje o završenom tečaju stranog jezika, ako je uvjet u natječaju). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja, preporučeno poštom ili neposredno na adresu:
JAVNA USTANOVA
«NACIONALNI PARK KRKA»
Š I B E N I K
Trg Ivana Pavla II, br. 5, 22000 Šibenik

Nepotpune i nepravodobne prijave, te prijave koje nisu u skladu s gore navedenim uvijetima za natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.