POZIV: Jadranska banka prodaje brojne nekretnine u svom vlasništvu

Jadranska Banka objavila je poziv za prodaju nekretnina i terena u vlasništvu banke.

Poziv prenosimo u cijelosti, pogledajte što sve Jadranska banka prodaje:

 

Jadranska banka dioničko društvo Šibenik, OIB: 02899494784, sa sjedištem u Šibeniku, A. Starčevića 4, oglašava

PRODAJU NEKRETNINA POSLOVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU BANKE

I ) čest. zgr 859, ZGRADA I DVOR, površine 400 m2, Z.U. 5304, K.O. Donje Polje, u naravi poslovni objekt (neto građ. površine 172 m2) u Ražinama – ex Ivaplast, koji se nalazi na adresi Ražine Donje, Morinjski put 44/A,
II) čest. br. 948/2, čest. br. 948/4, površine 4.115 m2, obje Z.U. 559, K.O. Umljanović, (Zemljišnoknjižni odjel Drniš), naravi poslovni objekt u Umljanovićima, koji se nalazi na adresi Uz cestu bb, Umljanović,
III) 1/2 dijela čest. br. 1633 ZGR, GOSPODARSKI OBJEKT I DVOR, površine 811 m2, Z.U. 3123, K.O. Vodice, u naravi poslovni objekt u Vodicama (ex Pelaić), neto građevinske površine (NGP) 782,43m2 , koji se nalazi na adresi Magistrala bb, Vodice,
IV) čest. br. 247 ZGR, ZADRUGA, površine 256 m2, Z.U. 2400, K.O. Tribunj, u naravi zemljište u centru Tribunja,
V) čest. br. 2872 (1.791 m2),čest. br.2873 (111 m2), čest. br. 2874 (464 m2), čest. br. 2875 (597 m2), čest. br.2876 (640 m2), čest. br. 2877 (1.385 m2), čest. br. 2900 (309 m2) sve Z.U. 9699, K.O. Vodice;
čest. br. 2894 (83 m2),čest. br.2896 (1.701 m2), čest. br. 2899 (234 m2), čest. br. 2903 (1.140 m2), čest. br.2904 (2.633 m2), čest. br. 2905 (2.546 m2) sve Z.U. 9295, K.O. Vodice; čest. br. 2906 (5.183 m2) Z.U. 8716, K.O. Vodice; čest. br. 2907/2 (2.671 m2) Z.U. 10008, K.O. Vodice; u naravi građevinsko zemljište (ukupne površine 21.488 m2) poslovne namjene s poslovnom halom (neto građ. površine 1.697 m2) na predjelu Mličevac u Vodicama,

VI) čest. br. 2794 ZGR, KUĆA I DVOR, površine 3.000 m2, Z.U. 5996, K.O. Vodice, u naravi nedovršeni poslovni objekt u Vodicama (ex Urbicus), neto građevinske površine (NGP) 782,43m2 , koji se nalazi u poslovnoj zoni u Vodicama, na adresi Magistrala bb, Vodice, (ispod prodajno-servisnog centra Honda)

VII) 124/168 dijela čestice br. 2165, ZU 6238, KO Vodice, u naravi poljoprivredno zemljište površine 3.262 m2 na SZ ulazu u Vodice,

VIII) čest. br. 1957, ZU 6235, KO Vodice, u naravi poljoprivredno zemljište površine 2.172 m2 na SZ ulazu u Vodice,

IX) čest. br. 1727/3, ZU 6235, KO Vodice, u naravi poljoprivredno zemljište površine 2.277 m2 na SZ ulazu u Vodice,

X) 1384/1440 dijela čestice br. 1810/1, ZU 6237, KO Vodice, u naravi poljoprivredno zemljište površine 1.762 m2 na SZ ulazu u Vodice; 4/8 dijela čestice br. 1810/2, ZU 6234, KO Vodice u naravi poljoprivredno zemljište površine 353 m2 na SZ ulazu u Vodice; čest. br. 1810/3, ZU 6235, KO Vodice, u naravi poljoprivredno zemljište površine 393 m2 na SZ ulazu u Vodice; 8/16 dijela čestice br. 1727/119, ZU 6233, KO Vodice, u naravi poljoprivredno zemljište površine 263 m2 na SZ ulazu u Vodice,

XI) čest. br. 414/2, površine 11.042 m2, Z.U. 3577, K.O. Kninsko Polje, (Zemljišnoknjižni odjel Knin), naravi ex poslovni kompleks Kninjanka u Kninu (neto građ površina objekata 7.518 m2), koji se nalazi na adresi Sinjska 12, Knin,
XII) čest. br. 1234, KUĆA I DVOR, površine 5.158 m2, Z.U. 5965, K.O. Zaton, ex restoran Oaza uz cestu Šibenik – Stankovci (neto građ površina objekta 444,76 m2), koji se nalazi na adresi Stankovačka cesta bb, Zaton,
XIII) čest. br. 244,KUĆA I DVOR, površine 1.636 m2, Z.U. 679, K.O. Crnica, u naravi poslovni objekt – servisni centar (neto građ. površine 232 m2) u Njivicama kraj benzinske crpke INA-e. Kupac se obvezuje na pokretanje procesa stupanja u posjed objekta, bez obveze Banke da ga pusti u posjed predmetne nekretnine.
XIV) čest. br. 26 ZGR, KUĆA I AVLIJA, 8. ETAŽA 0/0. ,Z.U. 1855, poduložak 8, K.O. Drniš, poslovni prostoru centru Drniša položen na zapadnom dijelu zgrade (NGP 91,74 m2 – prizemlje 62,05 m2, kat 29,69 m2 ) na adresi Trg Kralja Tomislava 2, Drniš.

Rok za prikupljanje ponuda je 15 dana od dana oglašavanja u javnom glasilu.
Adresa za ponude:
JADRANSKA BANKA D.D.ŠIBENIK
UPRAVI BANKE
ANTE STARČEVIĆA 4
22 000 ŠIBENIK
Na omotnici naznačiti: „Upravi Banke -Ponuda za kupnju nekretnine (javni natječaj) – ne otvaraj“.
Ugovor o kupoprodaji Banka će sklopiti sa najpovoljnijim ponuđačem.
Banka zadržava pravo da nekretninu ne proda nijednom ponuđaču.
Detaljniji opis nekretnina na internet stranicama Jadranske banke (www.jadranska-banka.hr) (nekretnine).

Zainteresirani mogu razgledati ponuđene nekretnine dana 31.03.2015. od 10-12 sati.

Info – tel 022 242 232;
– mob 099 261 9821

Jadranska banka dioničko društvo Šibenik, OIB: 02899494784, sa sjedištem u Šibeniku, A. Starčevića 4, oglašava

PRODAJU NEKRETNINA STAMBENE NAMJENE U VLASNIŠTVU BANKE

I) čest. br. 278 ZGR, ZGRADA I DVOR, 252 m2, Z.U. 2234, K.O. Dubrava, u naravi stambeni objekt (neto građ. površine 84 m2) u Dubravi na adresi Dubrava 1928,

Rok za prikupljanje ponuda je 15 dana od dana oglašavanja u javnom glasilu.
Adresa za ponude:
JADRANSKA BANKA D.D.ŠIBENIK
UPRAVI BANKE
ANTE STARČEVIĆA 4
22 000 ŠIBENIK
Na omotnici naznačiti: „Upravi Banke – Ponuda za kupnju nekretnine (javni natječaj) – ne otvaraj“.
Ugovor o kupoprodaji Banka će sklopiti sa najpovoljnijim ponuđačem.
Banka zadržava pravo da nekretninu ne proda nijednom ponuđaču.
Detaljniji opis nekretnina na internet stranicama Jadranske banke (www.jadranska-banka.hr) (nekretnine).

Zainteresirani mogu razgledati ponuđene nekretnine dana 24.03.2015. od 10-12 sati.

Info – tel 022 242 232;
– mob 099 261 9821

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.