STRUČNJACI ZA LIJEČENJE OVISNOSTI U ŠIBENIKU: ‘Metadon se kao lijek najviše zloupotrebljava’

U Šibeniku se od 18.-20. travnja 2016. godine održavaju „2. hrvatski kongres o bolestima ovisnosti“ i „13. Međunarodna Alpe-Dunav-Jadran adiktološka konferencija“ u organizaciji Hrvatskog društva za alkoholizam HLZ-a i Ureda za droge RH.

Stručni skupovi okupljaju vodeće stručnjake u liječenju ovisnosti iz Hrvatske i zemalja regije. Cilj okupljanja je omogućiti razmjenu novih znanja i iskustava u radu na regionalnoj, ali i na svjetskoj razini. Posebno su aktualne teme koje se odnose na područje supstitucijske terapije u liječenju ovisnosti, odnosno načine i smjernice kako ispraviti postojeće nepravilnosti i nedostatke te poboljšati, u svijetu priznati, hrvatski sustav liječenja ovisnika, uvodno je istaknuo prof. dr. Zoran Zoričić, dopredsjednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a i voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravlja.

Prof. dr. sc. Zoran Zoričić

U svom je tematskom predavanju doc. dr. sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti na Klinici za psihijatriju KB Sestara milosrdnica ukazao na rastući problem i potrebu utvrđivanja učinkovitih mjera za suzbijanje zlouporabe i namjerne nepropisne primjene lijekova u liječenju ovisnosti o drogama. Posebno se osvrnuo na njihove razmjere i utjecaj. „Zlouporaba i namjerna nepropisna primjena opijatske supstitucijske terapije smanjuju učinkovitost liječenja ovisnika“, kazao je te istaknuo da se stope namjerne nepropisne primjene lijekova za liječenje ovisnosti o drogama kreću  u rasponu od 18% do 81%, s tim da se zloupotreba (preprodaja) javlja u 23% do 39% slučajeva.

Doc. dr. sc. Ante Bagarić

Iako u Hrvatskoj nema relevantnih podataka o razmjerima zlouporabe, sukladno svjetskim referenciranim istraživanjima procjena je da se i kod nas oko 20% lijekova za liječenje ovisnosti o drogama zloupotrebljava i završava na crnom tržištu.  Doc. dr. Bagarić i ovom prigodom ponovno je istaknuo uspješnost liječenja ovisnika o drogama koje se ne zasniva na metadonu, što se već duže vrijeme provodi na Odjelu za liječenje ovisnosti KB Vrapče.

U svom je izlaganju o međuodnosu sustava tretmana ovisnika i ilegalnog tržišta droga u Hrvatskoj prof. dr. Slavko Sakoman istaknuo da se metadon kao lijek najviše zloupotrebljava.

Zlouporabu i namjernu nepropisnu primjenu lijekova potiče nekritično propisivanje lijekova, odnosno nepridržavanje farmakoloških smjernica, činjenica da neki liječnici obiteljske medicine ovisnicima lijekove izdaju i za duže vrijeme te nepostojanje kontrole od strane Ministarstva zdravlja ili HZZO-a.

Zlouporaba i namjerna nepropisna primjena opijatske supstitucijske terapije može se  spriječiti nadziranjem doziranja, odnosno, ograničavanjem doza koje se konzumiraju u vlastitom domu kod onih pacijenata kod kojih postoji velika vjerojatnost da će lijekove za liječenje ovisnosti zlouporabiti (preprodati) i namjerno nepropisno primijeniti.

Osim toga, preporučuje se povećanje dostupnosti terapije kako bi se smanjila ilegalna primjena opijatnih lijekova propisanih od strane liječnika. Propisivanje lijekova sa smanjenim potencijalom za zlouporabu može poslužiti kao dodatna mjera u sustavu liječenja opijatskom supstitucijskom terapijom koja povećava kvalitetu, prihvaćenost i dostupnost liječenja. U tom smislu, kombinirani lijek buprenorfin/nalokson pokazuje manji potencijal za intravenoznu primjenu od monobuprenorfina i metadona te se preporučuje kao najbolja formulacija sa smanjenim potencijalom za zlouporabu.

Za provođenje ovih mjera važno je povećanje edukacije zdravstvenih profesionalaca kako bi mogli savjetovati pacijenta o štetnosti zlouporabe i namjerne nepropisne primjene opijatskih lijekova na ishode liječenja.

Bilo je govora i o izazovima u regulativi opijatske terapije, te je u tom smislu posebno istaknuta važnost uključivanja i povezivanja u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) svih Centara za liječenje ovisnosti, liječnika psihijatara koji propisuju terapiju, te liječnika obiteljske medicine za osiguravanje sustavne „on-line“  podrške i kvalitetnije liječenje ovisnika.

U Hrvatskoj se trenutačno liječi oko 8500 ovisnika, a posredno su u taj proces uključeni i članovi njihovi obitelji koje svakako treba uključiti u sustav liječenja. Stoga je iznimno  važno čim prije informatizirati sustav (e-karton) koji će svakom liječniku Centra za liječenje ovisnosti omogućiti umrežavanje i ulazak u dio kartona pacijenta koji se tiče njegovog područja. Na taj način liječenje ovisnika postaje transparentnije, što dodatno smanjuje mogućnost zlouporabe i namjerne nepropisne primjene supstitucijske terapije.

Sudionici konferencije smatraju da za uspješno suzbijanje zlouporabe treba postojati usuglašena politika svih dionika sustava jer se liječnici ne mogu samostalno nositi s problemom zlouporabe lijekova za liječenje ovisnosti o drogama. Rizici od zlouporabe i namjerne nepropisne primjene postoje za pacijente, liječnike, ali i dostupnost liječenja jer se potencijalno stvara negativna slika u javnosti. Posebno treba voditi računa o znanju i educiranosti liječnika za uspješno upravljanje tim rizicima.

Sustavno razmatranje izazova i rizika, uz donošenje kvalitetnih stručnih smjernica za njihovo svladavanje, odnosno upravljanje, doprinosi pozitivnim ishodima u javnom zdravstvu, zajednički je stav sudionika Konferencije.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.