STRUKA JE KAZALA: Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić o šibenskom studiju energetike

Povodom velikog gospodarsko-znanstvenog skupa koji je u organizaciji Grada Šibenika i Sveučilišta u Zagrebu, te fakulteta FER, FSB i Gospodarske komore održan u Gradskoj vijećnici, razgovarali smo s prof. dr.sc. Nedjeljkom Perićem, nekadašnjim dekanom FER-a i jednim od začetnika projekta uspostave šibenskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora.
IMPRESIVNO NASLJEĐE
Što dugoročno dobiva Šibenik, Šibensko-kninska županija, ali i Hrvatska otvorenjem Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora, Sveučilišta u Zagrebu, u Šibeniku?
Šibenik i Šibensko kninska županija je deindustrijalizirano područje Hrvatske s velikim prirodnim datostima i impresivnim kulturnim nasljeđem. Šibenik i Šibensko-kninsku županiju treba revitalizirati u mnogim društvenim i gospodarskim aspektima. Šibeniku treba kreirati viziju njegova razvoja, što je uloga prvenstveno lokalne samouprave uz potporu državne vlasti. Ta se vizija treba temeljiti na pronalaženju razvojnih niša koje su dugoročne i održive. Jedna od tih niša je i razvoj industrije za energetsku opremu, onu energetsku opremu koja će biti u skladu s tzv. zelenom energetikom. Zelena energetika koristi prirodne resurse energije kao što su energija vjetra i energija Sunca, kao i drugi obnovljivi izvori energije. A Šibenik i Šibensko kninska županija upravo su iznimno bogata tim prirodnim energetskim resursima-vjetrom i suncem.
Dislocirani studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, studij koji je osmislilo i kreiralo Sveučilište u Zagrebu, odnosno Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje, treba u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi obrazovati mlade motivirane ljude spremne i sposobne da pokrenu proizvodnju energetskih komponenata i energetskih postrojenja. To će dati zamah razvoju lokalne regije, a i šire. To će otvoriti nova radna mjesta visoke dodatne vrijednosti, i dati novi imidž gradu Šibeniku i županiji.
Pokretanjem ovog studija u Šibeniku, ali i drugih studija koji se planiraju pokrenuti u Šibeniku u bliskoj budućnosti (studij marikultura i studij zaštite okoliša), usmjerit će Šibenik prema razvoju koji će ga učiniti pametnim/naprednim gradom (Šibenik-Smart City). Ovo je proces koji zahtjeva puno truda, odgovornosti i pameti, odnosno umijeća. Uvjeren sam da je lokalna vlast pokretanje Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora shvatila kao veliki izazov, a u tome će maksimalnu podršku dobiti od Sveučilišta u Zagrebu. Dosadašnja suradnja lokalne vlati, dakle grada Šibenika i Šibensko-kninske županije i Sveučilišta u Zagrebu bila je izvrsna, očekujem da će tako biti i u budućnosti.
studij energetike vijecnica1
Kako će konkretno izgledati program prvog šibenskog sveučilišnog studija?
Studenti će na ovom politehničkom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u tri semestra ovladati bazičnim znanjima iz matematike, fizike, osnova elektrotehnike, strojarstva i programiranja. Nakon tri odslušana semestra granaju se u dva modula – modul energetske učinkovitosti i modul obnovljivih izvora energije, tijekom kojih će produbljivati znanja iz ta dva atraktivna područja. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost često se smatraju temeljima održivog razvoja energetskog sektora, a upravo odgovarajućim mjerama u elektroenergetskom sektoru mogu se stvoriti i uvjeti za pozitivan utjecaj na okoliš te (održivi) razvoj zajednice. Tehnološki ključ za punu integraciju obnovljivih izvora i sustava pohrane u elektroenergetski sustav, kao i za brojne tehnologije u naprednim mrežama, leži u uređajima energetske elektronike koji pretvaraju naponsko-strujne veličine između različitih dijelova sustava.
Sve više se u posljednje vrijeme priča o razvoju energetske učinkovitosti, s naznakom kako je upravljanje energetskim potencijalima i obnovljivim izvorima pitanje budućnosti. Kako vi to komentirate?
Upravljanje energijom, i uopće sektor energije, krucijalno je pitanje opstanka čovječanstva. Količina potrošene energije po stanovniku je na određeni je način mjera standarda i razine kvalitete života. Energija, odnosno energetske pretvorbe i procesi osnova su razvoja civilizacije, a oblici energije koji su dostupni određuju stupanj razvoja društva. Današnja civilizacija u velikoj mjeri počiva na električnoj energiji, odnosno njenim pretvorbama u korisne oblike energije. Potrebe za energijom, pa tako i električnom, u cijelom svijetu, osim kratkoročno u trenucima velikih kriza, u stalnom su porastu. Današnjim sustavima opskrbe energijom dominiraju konvencionalna postrojenja, još uvijek većinom zasnovana na neobnovljivim nositeljima energije, uglavnom fosilnim gorivima poput ugljena, nafte i plina. Ovaj pristup može imati vrlo nepovoljan utjecaj na okoliš (emisije stakleničkih plinova, naftne mrlje, smog, globalno zatopljenje i slično), a i mogućnost eksploatacije ovih izvora je ograničena. Stoga se posljednjih godina intenzivno razvijaju sustavi iskorištavanja obnovljivih izvora energije (OIE) kao osnove za razvoj zelene energetike. Za zelenu energetiku ključna su istraživanja i inovacije na područjima: novi izvori energije, pohrana energije, energetska učinkovitost te mikromreže i napredne energetske mreže.
U zadnjih 20-ak godina intenzivno se radi na razvoju, istraživanju i primjeni novih izvora energije, a posve je sigurno da će obnovljivi izvori energije obilježiti narednih 50 godina. Procjenjuje se da će energija vjetra biti dominantnija u narednih 20 godina, a nakon toga energija sunca trebala bi biti jedan od najvažnijih prirodnih resursa i energenata iz kojeg se dobiva energija, ne samo elektroenergija, već i toplinska.
PRIHVATLJIVI SUSTAVI
Stohastička proizvodnja obnovljivih izvora energije zahtijeva postojanje sustava pohrane energije koji će ublažiti nagle promjene u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije. Istraživanja će biti usmjerena prema razvoju sustava pohrane kapaciteta do nekoliko MWh kompaktnih dimenzija. Razvojne aktivnosti vezane za pohranu energije usmjerit će se u sustave pohrane energije koji su ekološki prihvatljivi tijekom proizvodnje, eksploatacije i pri zbrinjavanju nakon završetka životnog vijeka.
Napredne elektroenergetske mreže (smart grids) i mikromreže (microgrids) izrazito su višedisciplinarno područje koje uz elektroenergetsku tehnologiju uključuje i informacijsko-komunikacijske tehnologije te ekonomiju, utjecaj na okoliš, standardizaciju i zakonodavstvo. Integracija naprednih elektroenergetskih mreža i mikromreža sa sustavima vodoopskrbe, ostalim energetskim sustavima i prometnim sustavom u tzv. pametnim gradovima (smart cities) predstavlja poseban ovodobni izazov i velike perspektive za budući razvoj gradova i regija.
Istraživanja i inovacije na izuzetno širokom i razgranatom području energetske učinkovitosti usmjerit će se na energetsku učinkovitost podržanu informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Energetska učinkovitost najbolji je generator energije. Posebni se naglasak stavlja na primjenu postupaka i tehnologija racionalnog korištenja energije u kućanstvima, zgradarstvu, prometu i industriji. U području kućanstva energetska učinkovitost bit će prvenstveno usmjerene na upravljanje potrošnjom. Pod pretpostavkom uvođenja dinamičkih cijena električne energije razvijat će se automatizirani sustavi za smanjenje računa za energiju. U području zgradarstva razvoj i inovacije bit će usmjerene na više komponenata, kao što su primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija za praćenje, analizu i predviđanje potrošnje energije u zgradama , ili energetski učinkoviti sustavi rasvjete, poglavito onih zasnovanih na LED tehnologiji.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.