Dovršena Strateška procjena utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadran

Nakon održane javne rasprave, završetka prekograničnih konzultacija, analize pristiglih mišljenja i potrebnih dopuna završena je Strateška procjena utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu.

Strateška studija utjecaja na okoliš, koja je dio Strateške procjene utjecaja na okoliš, nije dokument na osnovu kojeg se može započeti s bilo kakvim aktivnostima, ona služi da bi u konačnici Okvirni plan i program bio čim sveobuhvatniji dokument s aspekta ograničenja planiranja i provođenja obuhvaćenih Okvirnim planom i programom. U skladu s Okvirnim planom i programom investitori su dužni planirati svoje zahvate, a prilikom kojih se prethodno radi ocjena utjecaja zahvata za ekološku mrežu kao i procjena utjecaja na okoliš.

Za vrijeme trajanja javne rasprave pristiglo je ukupno 2855 mišljenja od čega se 18 odnosi na mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, mišljenja tijela jedinica lokalne samouprave, tijela JP(R)S i drugih tijela, dok se 2837 odnosi na mišljenja zaprimljena od zainteresirane javnosti. Mišljenja zaprimljena od zainteresirane javnosti sastoje se od 49 zaprimljenih mišljenja raznih subjekata uključujući javna tijela, udruge, stranke i tvrtke i 2788 zaprimljenih mišljenja pojedinaca odnosno fizičkih osoba od čega 837 pristiglih mišljenja ima isti tekst, 1079 mišljenja odnosi se na generički kreirane mail-ove poslane putem iznajmljenog servera (webform Avaaz) s jednom vrstom teksta, 168 mišljenja odnosi se na generički kreirane mailove poslano putem iznajmljenog servera (webform Avaaz) s drugom vrstom teksta i 480 mišljenja odnosi se na generički kreirane mailove poslane putem iznajmljenog servera (webform SOS za Jadran). Od navedenih 2837 zaprimljenih mišljenja, 2112 predstavnika zainteresirane javnosti se izjasnilo da želi da se njihovo mišljenje javno objavi, 189 se nije složilo s objavom dok ih se 536 nije izjasnilo, stoga je na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva objavljeno 2112 mišljenja s obrazloženjima od strane zainteresirane javnosti koji su iskazali da žele da se njihovo mišljenje javno objavi.

Prekogranične konzultacije s Republikom Italijom završene su 04. svibnja 2015. godine, s Crnom Gorom 05. svibnja 2015. godine, dok su prekogranične konzultacije s Republikom Slovenijom završene 29. svibnja 2015. godine, a kada su države uključene u prekogranične konzultacije dostavile svoje konačno mišljenje.

Sva pristigla mišljenja su pregledana i obrazložena na način da je iz obrazloženja vidljivo što je prihvaćeno i ugrađeno u Stratešku studiju i Okvirni plan i program, a što nije prihvaćeno s obrazloženjem zašto nije prihvaćeno. Pristigla mišljenja kao i prekogranične konzultacije svojom su glavninom vezani uz područja turizma, ribarstva, bioraznolikosti, utjecaja buke, kumulativnih utjecaja, balastnih voda, utjecaja ugljikovodika na organizme u moru, akcidente, odložena eksplozivna sredstva, korištenje isplake te mjere predložene uz zaštićena područja i ekološku mrežu kao i monitoring. Strateška studija kao i Okvirni plan i program nadopunjeni su novim podacima nastavno na gore navedene sastavnice okoliša te utjecaje, a sukladno tome dopunjene su i mjere zaštite te indikatori monitoringa po sastavnicama okoliša, kao i socio-ekonomski okvir.

Sva zaprimljena mišljenja kao i prekogranične konzultacije rezultirale su usklađivanjem Okvirnog plana i programa s rezultatima Strateške studije. Konačni prijedlog Okvirnog plana i programa je usvojen 16. lipnja 2015. godine te je javno dostupan na mrežnim stranicama Ministratsva gospodarstva i Agencije za ugljikovodike kao i Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, Rezultati sudjelovanja javnosti i rezultati prekograničnih konzultacija te konačna verzija Strateške studije o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.