Ovo su novi zakoni i propisi koji vrijede od 1. siječnja: Čuvajte se neplaćenih kazni

ZAKONI I PROPISI


1. Pravna pomoć siromašnijima
1. siječnja 2014.
Osobe slabijeg imovinskog statusa od iduće godine moći će dobiti primarnu pravnu pomoć u svakoj pravnoj stvari, a uvjet je da bi tražitelj pravne pomoći angažiranjem odvjetnika sebi ili članovima svoje obitelji ugrozio egzistenciju. Troškove potpuno ili djelomično snosi država. Pomoć se širi i na strance koji imaju prijavljen stalni boravak u Hrvatskoj te na djecu koja su bez hrvatskog državljanstva.
2. Zbog neplaćenih kazni bez registracije
1. siječnja 2014.
Uspostavlja se registar neplaćenih novčanih kazni. Svakom građaninu koji ima neplaćene prekršajne kazne bit će do njihova plaćanja uskraćeno produljenje registracije automobila koje je obvezno svake godine, produljenje vozačke dozvole, sudjelovanje u natječaju u postupcima javne nabave, osnivanje pravnoga subjekta, otvaranje obrta ili samostalne djelatnosti, dobivanje koncesije ili subvencije… Neće se moći ni prodati automobil s prekršajnim dugovima.
3. Za globu plaćenu u roku od tri dana – popust
1. siječnja 2014.
Od Nove godine kazna koja se plati u roku od tri dana po počinjenom prekršaju tretirat će se kao da je plaćena na licu mjesta, pa će onaj tko je plati u tome roku imati 50 posto popusta. Za one kojima će kazna biti poslana na kućnu adresu vrijedi rok od tri dana računajući od dana obavijesti.
4. Sve četiri zimske gume, i to iste
studeni – travanj 2014.
Uporaba zimske opreme obavezna je u razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja na tzv. zimskim dionicama autocesta, državnih cesta i županijskih cesta, a odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Zimske dionice autocesta su A1 od Zagreba do Maslenice, čitave dužine autoceste A2, A3, A4, A5 i A6l, a tu ne spadaju dijelovi autoceste u Dalmaciji i Istarski ipsilon. Pod zimskom opremom podrazumijevaju se sve četiri iste zimske ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg.
5. Tko neće plaćati sudske pristojbe
1. siječnja 2014.
Onaj tko je tužen moći će odgovoriti na tužbu a da prethodno ne plati sudsku pristojbu. Sudske pristojbe neće morati plaćati ni radnici u sporovima koji proizlaze iz predstečajne nagodbe te sindikati i sindikalni povjerenici.
6. Žalba sudu na rješenje o istrazi
siječanj 2014.
Na rješenje o istrazi od sada će se moći žaliti sudu, a okrivljeni čim je ispitan ili čim dobije rješenje o istrazi može zajedno sa svojim braniteljem izvršiti uvid u spis.
7. Rok za kaznenu prijavu šest mjeseci
siječanj 2014.
U roku od šest mjeseci državni odvjetnik mora donijeti odluku o kaznenoj prijavi. Ako to ne učini, žrtva ili podnositelj kaznene prijave može se žaliti višem državnom odvjetniku zbog odugovlačenja postupka. Nadređeni tužitelj mora zatražiti očitovanje podređenoga.
8. Građevinska dozvola za 30 dana
siječanj 2014.
Skraćuje se postupak skupljanja dokumentacije za gradnju, a lokacijsku i građevinsku dozvolu zamijenit će samo građevinska dozvola koja se dobiva za 30 dana i vrijedit će tri godine. U tom roku morat će početi i gradnja. Osam dana prije početka gradnje prijavljuju se radovi.
9. Obvezna fasada na novim kućama
siječanj 2014.
Vlasnicima novih objekata zakonom se nameće obveza uređenja fasade i okoliša u razdoblju od pet godina za obiteljske kuće, te do deset godina za velike zgrade, a prekorače li te rokove, prijeti im kazna od tri tisuće kuna za svaki mjesec prekoračenja. To se ne odnosi na vlasnike starih kuća bez fasade.
10. Upola manji doprinos u HGK
siječanj 2014.
Smanjuje se komorski doprinos za sve obrtnike za više od 50 posto, na maksimalno 44 kune mjesečno, a varijabilni dio doprinosa se ukida. Obrtnici od Nove godine imaju pravo nakon što im propadne obrt ostvarivati naknadu za nezaposlene na burzi.
11. Jača zaštita zviždača u bankama
siječanj 2014.
Zakonom se štite zviždači u kreditnim institucijama tako što će HNB omogućiti pouzdan način dojave o kršenju propisa. Radnik koji je prijavio određenu povredu propisa ne smije zbog toga biti diskriminiran ili doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike
12. Lakše dužnicima s minusom na tekućem
1. siječnja 2014.
Prosječna kamatna stopa kredita u švicarskim francima iznosit će 3,23 posto dok god vrijede izvanredne okolnosti aprecijacije tečaja veće od 20 posto. Veću zaštitu imat će i dužnici koji muku muče s minusima na tekućim računima. Najmanje 30 dana prije promjene, banke će morati obavijestiti dužnike o izmjeni iznosa dopuštenog prekoračenja po tekućem računu ili o njegovu ukidanju. Trebat će mu omogućiti 12-mjesečnu otplatu iznosa za koji je prekoračen dopušteni minus.
13. Ukidaju se poticaji na stambenu štednju
1. siječnja 2014.
Od početka godine do 31. prosinca 2014. ukidaju se, srećom samo privremeno, poticaji na stambenu štednju.
14. Tko bez kazne u privremenu mirovinu
siječanj 2014.
Bez penalizacije u prijevremenu starosnu mirovinu mogu ići dugogodišnji osiguranici koji imaju 41 godinu staža i 60 godina života. Tako će u prijevremenu mirovinu moći i osobe koje nakon stečaja tvrtke završe na zavodu za zapošljavanje i ne uspiju se zaposliti u roku od dvije godine, naravno, imaju li uvjete.
15. Kuća ili auto prepreka za pomoć
1. siječnja 2014.
Primatelji socijalne pomoći primat će novu vrstu naknade, zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) u maksimalnom iznosu od 2900 kuna. Visinu će država propisivati svake godine. Uvjetovana je imovinskim cenzusom, pa će se voditi računa ima li korisnik ili član njegove obitelji neku imovinu – neće je moći dobiti osoba s malim prihodima ako on ili član iz kućanstva ima kuću, štednju, auto i sl. Subvencionirani smještaj u domu za starije ili dječji doplatak ne može dobiti osoba koja ima u vlasništvu nekretninu. Odbiju li ponuđeni posao, privremeno će ostati bez naknade.
16. I zatvor za posvađane roditelje
1. srpnja 2014.
Prije rastave braka bit će obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija. Ako je riječ o jedinom mjestu za stanovanje i zajedničkoj bračnoj stečevini, dijete s jednim roditeljem ostaje u obiteljskom domu do osamnaeste godine. U slučaju da jedan roditelj ne da viđati dijete drugome, kazna može biti do 30 tisuća kuna, zatvor od jednog dana do šest mjeseci te mogućnost promjene odluke o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati. Pri izboru ili promjeni vjerske pripadnosti, dijete starije od 14 godina može samostalno odlučiti, starije od 12 mora dati svoj pristanak, a starijem od deset mora se omogućiti da izrazi svoje mišljenje.
17. Vještačenja na jednom mjestu
2. tromjesečje 2014.
Udomitelji će se specijalizirati pa će se znati tko može udomiti djecu s problemima u ponašanju, teškoćama u razvoju te bebe. Stupanj invalidnosti vještačit će jedinstveno tijelo na jednom mjestu za ostvarivanje svih prava iz invalidnosti, a ne kao dosad za svako pravo posebno.
18. Manji gradovi gube odjele u bolnicama
1. siječnja 2014.
Spajanjem bolnica ukinut će se bolnički odsjeci u pripojenim bolnicama, a građani nekog manjeg grada vrlo vjerojatno više neće imati sve odjele u bolnici u svom gradu, već će u njihovu bolnicu pojedinim danima u tjednu dolaziti specijalist. Obiteljski liječnici, pedijatri i liječnici dentalne medicine dežurat će subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati.

19. Nove registarske oznake

sredina 2014.

Sredinom godine trebale bi se uvesti nove registarske oznake vozila, a u tijeku je javna rasprava o četiri predložena izgleda budućih oznaka. Procjenjuje se da bi nove tablice bile oko 10 posto skuplje, a još nije određen ni rok u kojem bi ih građani trebali nabaviti. Vjerojatno bi se pratio rok od deset godina za zamjenu tablica.

BRANITELJI

vodice branitelji 3
1. Mirovine veće od 5000 kn manje 10%
siječanj 2014.
Za 10 posto smanjit će se tzv. povlaštene mirovine više od 5000 kuna. Mjera će obuhvatiti oko 35.000 građana, a izuzeti bit će stopostotni ratni vojni invalidi, mirovine djece poginulih branitelja, rudari te radnici profesionalno oboljeli od azbestoze.
2. Stan najprije najsiromašnijima
siječanj 2014.
Propisuje se obveza i rok sklapanja ugovora o radu s hrvatskim braniteljem čije je pravo na prednost pri zapošljavanju povrijeđeno, utvrđuje se vrijednosni bod kod utvrđivanja mirovine kad ustrojbeno mjesto nije navedeno u zakonu te se još preciznije propisuje pravo na stambeno zbrinjavanje kojim se prednost pri zbrinjavanju daje najtežim socijalnim slučajevima.
3. Opskrbnine postaju socijalna pomoć
siječanj 2014.
Opskrbnina, koju sada ostvaruje oko šest tisuća branitelja, postat će dio već ranije spomenutog novog oblika socijalne naknade – zajamčena minimalna naknada.

ŠKOLE

industriska skola
1. Upisi u srednje škole
siječanj 2014.
Ostaje elektronički način upisa, ali bit će određenih promjena kako bi se sam postupak prijave i upisa pojednostavio. U pripremi je nova odluka o elementima i kriterijima za upis u srednje škole, a njezino donošenje planirano je za veljaču. U siječnju bi se trebala održati javna rasprava, a iako u Ministarstvu ne žele otkrivati kakve promjene su na vidiku, vjerojatno će doći do korekcije dodatnih bodova, odnosno postoji mogućnost da se jače boduju primjerice pobjednička mjesta na natjecanjima iz znanja, a neke druge aktivnosti da nose manje bodova ili budu bez bodova.
2. Testovi za maturu nakon nastave
siječanj 2014.
Početkom godine donijet će se Pravilnik polaganja ispita državne mature za školsku 2014./2015. godinu. U njemu će biti definirani datumi kada će maturanti polagati određeni ispit, a novost je da bi se svi testovi iz državne mature trebali održati nakon što svim učenicima završi nastava. Stoga će se najvjerojatnije prihvatiti prijedlog škola da se ispiti planiraju za drugu polovinu lipnja.
3. Digitalni udžbenici
ljeto 2014.
Učenici osnovnih i srednjih škola trebat će kupiti nove udžbenike. Više je riječ o dotjeranim starim udžbenicima budući da su rađeni po starim, postojećim planovima i programima. Ono što će zaista biti novo je – digitalni udžbenik. Kad kupe tiskane udžbenike, učenici će dobiti i lozinke pomoću kojih će moći pristupiti i digitalnima.
4. Od viših razreda građanski odgoj
rujan 2014.
U 2014./2015. školskoj godini uvest će se građanski odgoj u više razrede osnovne i u srednje škole, a provodit će se tijekom 35 sati nastave ili izvannastavnih aktivnosti. Plan je da se 1. travnja iduće godine objavi Nacrt prijedloga provedbe građanskog odgoja, a najkasnije do 30. lipnja objavi i kurikulum.
5. Reakreditacija visokih učilišta
siječanj 2014.
Sva visoka učilišta koja izvode programe iz društvenog i humanističkog područja moraju proći postupak reakreditacije, a do kraja 2015. godine i sva preostala visoka učilišta koja imaju studijske programe iz prirodnog, biomedicinskog i umjetničkog područja.

IZBORI
1. Europski parlament
svibanj 2014.
Od 22. do 25. svibnja 2014. godine u Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, održat će se izbori za Europski parlament, a tada će isteći i kratki jednogodišnji mandat sadašnjim europarlamentarcima. U Hrvatskoj će se ti izbori održati 25. svibnja. EU, ali i Hrvatski sabor već su početkom studenoga počeli s kampanjom kako bi privukli što više građana diljem Europe da izađu na te izbore.
2. Predsjednički izbori
studeni ili prosinac 2014.
Još nitko nije javno potvrdio da se planira ubaciti u utrku za mjesto predsjednika države potkraj godine na predsjedničkim izborima. Gotovo je sigurno da će se aktualni predsjednik Ivo Josipović natjecati za drugi mandat, a mediji već barataju nekim imenima koja će Josipoviću biti konkurencija, no to su zasad samo nagađanja.

IZVOR: Večernji list

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.