PICULA: Ukidanje roaminga u Europskoj uniji ne smije povisiti cijene domaće telefonije

Iako je zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula pozdravio odredbe ukidanja roaminga 15. lipnja 2017., pojavila se bojazan da će to utjecati na povišenje cijena na domaćem tržištu, kako bi operateri kompenzirali manjak koji nastaje u određenim slučajevima. Zbog toga je zastupnik Picula postavio pitanje Europskoj komisiji želeći je potaknuti na aktivnosti usmjerene ka sprječavanju mogućih negativnih posljedica nakon dobre odluke o ukidanju roaminga.

„Prema istraživanjima, građani novijih država članica EU u usporedbi s građanima starih država članica, najčešće zbog ekonomskih razloga manje putuju u inozemstvo te manje koriste roaming. Istraživanja su također pokazala da su cijene telekomunikacijskih usluga u tim državama najčešće niže nego u starim državama članicama. To dovodi u pitanje potencijalnu korist Uredbe o ukidanju naknada za usluge roaminga za građane novih država članica, tim i više ako spomenuta Uredba bude imala utjecaja na povišenje cijena na domaćem tržištu”, upozorio je Picula.

Povjerenik Oettinger je u ime Komisije odgovorio da su svjesni tih poteškoća te da će „u državama s niskim domaćim cijenama, nacionalno regulatorno tijelo operaterima odobriti odstupanja kako domaći modeli naplaćivanja ne bi postali neodrživi u slučajevima kada se troškovi roaminga ne mogu nadoknaditi domaćim cijenama. Time se osigurava da uvođenje RLAH-a (Roaming-like-at-home) ne utječe negativno na razinu domaćih cijena za građane tih zemalja.”

Iznosi će biti ograničeni kriterijima za poštenu uporabu (fair use) koji se tek moraju definirati pa je Picula pitao Komisiju i kada se očekuje objava tih kriterija. „Kako ćete osigurati definirane mehanizme za procjenu utjecaja ukidanja romainga na održivost domaćih cijena određenog operatora, budući su definirani limiti mnogo veći nego trenutačne cijene u novim članicama EU?”

Komisija preispituje veleprodajna tržišta roaminga te tvrdi da će do 15. lipnja ove godine predložiti mjere kojima će „osigurati izjednačavanje troškova usluge roaminga i domaćih poziva (RLAH)”, a do kraja godine uspostaviti kriterije za fair use.

Zastupnik Picula redovito će pratiti situaciju s ciljem potpore politikama ukidanja roaminga i daljnjeg razvoja Jedinstvenog digitalnog tržišta, ali istovremeno uz zaštitu nacionalnih uvjeta mobilne telefonije, kako za potrošače tako i za operatere.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.