Grad Šibenik i Fond sufinanciraju Šibenčanima ugradnju kućnih obnovljivih izvora energije

Grad Šibenik, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje ponovljeni javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata ‘Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Zeleni grad’. Predmet ovog natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (sustavi OIE) na području Grada Šibenika.

-Nakon što smo krajem srpnja objavili natječaj za ovaj program javilo se svega osam zainteresiranih građana. Budući da samo šest zaprimljenih prijava udovoljava formalnim uvjetima natječaja i nisu potrošena sva predviđena sredstva Grad Šibenik raspisao je 2. krug natječaja. Želim ponovo skrenuti pozornost kako je riječ o programu koji će omogućiti subvenciju za ugradnju sunčanih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje, zatim fotonaponskih pretvarača za proizvodnju električne energije, te kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje u što spadaju kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi – kazao je zamjenik gradonačelnikaDanijel Mileta.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava, odnosno subvencije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Šibenika može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji. Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema navedenom zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Također, obiteljska kuća u smislu ovog natječaja je postojeća građevina u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, s najviše dvije stambene jedinice (kućanstva), izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici i građevinske bruto površine do 400 m2. Treba naglasiti kako se iz ovog natječaja izuzimaju obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije, a nije okončan. U slučaju da se građevina nalazi u dijelu zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u pojedinim slučajevima će biti potrebna suglasnost konzervatora.

Troškovi ugradnje sustava OIE subvencionirat će se u iznosu od 50 % nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna po sustavu. Natječajem se planira dodijeliti 50 subvencija. Broj sufinanciranih kućanstava procijenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta te se može povećati sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije do najviše dva sustava OIE po kućanstvu, a izrada potrebne pripremne i projektne dokumentacije ne ulazi u subvencionirani trošak

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u okviru ovog natječaja iznose 750.000 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa 600.000 kuna (40 %), a Grad Šibenik sa 150.000 kuna (10 %).

Izvođač radova bit će dužan osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme, a Grad Šibenik će osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera. Također će se provjeriti točnost prijavljenih početnih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima u samome startu.

Prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internetskoj stranici Grada Šibenika (danas 07. listopada 2014.). Informacije o projektu Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućanstvima dostupne bit će dostupne u Pravilniku za provedbu programa ‘Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama’. Sve informacije i obrasci te popis potrebite dokumentacije je dostupan na službenim internetskim stranicama Grada Šibenika.

Sve informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1; e-mail:branka.belamaric@sibenik.hr, telefon 022-431-067, od ponedjeljka do petka, od 8.00 do 10.00 i od 12.00 do 14.00 sati.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.