Potpisane koncesije za skidanje grafita i čišćenje dimnjaka

Gradonačelnik Željko Burić i vlasnik obrta ‘MG’, Marko Garma, potpisali su ugovor na pet godina kojim se koncesionar  obavezuje na obavljanje dimnjačarskih poslova na području cijelog grada. Naknada za koncesiju je 1.200,00 kuna godišnje, a cijena za pruženu uslugu utvrđuje se prema Cjeniku dimnjačarskih usluga, kojeg je koncesionar priložio uz prijavu za natječaj.

Isto tako potpisan je četverogodišnji ugovor sa vlasnikom obrta ‘Goodman’, Antonom Dobrom, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, prihvaćena je ponuda obrta ‘Goodman’ te su mu povjereni poslovi:

– strojno pranje i ispiranje kamenih površina četkama, hladnom i toplom
vodom, uz pomoć specijalnih sredstava za čišćenje koja imaju vodopravnu
dozvolu,
– poliranje i impregnacija tvrdih podnih podloga
– pranje fasada i pločnika vodom pod visokim tlakom od min 250 bara,
– čišćenje i pjeskarenje kamenih i drugih fasada,
– čišćenje i pranje staklenih površina,
– skidanje grafita s javnih površina i fasada.

Obračun izvedenih poslova vršit će se primjenom jediničnih cijena za
pojedine vrste radova iz Troškovnika priloženog uz ponudu.

Poslovi čišćenja obavljat će se na cijelom području Grada Šibenika
kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine, na inicijativu Grada
Šibenika  ili Goodmana, uz pribavljenu suglasnost Komunalnog redarstva.

„Goodman“ je dužan predmetne komunalne poslove obavljati ovisno o
potrebi i aktualnom stanju, incidentne i hitne slučajeve rješavati u
roku od 24 sata, manje poslove u roku od 3 dana, a veće poslove do 7
dana od najave, odnosno naloga koordinatora.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.