Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih grada Šibenika

       G R A D   Š I B E N I K

   Odbor za izbor i imenovanja

 Gradsko vijeće Grada Šibenika

 

KLASA: 119-02/14-01/06

URBROJ: 2182/01-05-1-14-4

Šibenik, 01 kolovoza 2014.

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj: 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih  („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj: 4/14 – u daljnjem tekstu : Odluka o osnivanju), Odbor za izbor i imenovanja na sjednici   održanoj dana 01.08. 2014. g., utvrđuje

 

I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Šibenika

 

Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj:41/14.) Gradsko vijeće Grada Šibenika donijelo je Odluku o osnivanju  („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj: 4/14.) kao savjetodavnog tijela Grada Šibenika, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih grada Šibenika.

 

Sukladno odredbama članka 5. Odluke o osnivanju, Gradsko vijeće Grada Šibenika donijelo je na sjednici, održanoj dana 05. lipnja 2014.godine Odluku o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika. Javni poziv objavljen je 02. srpnja 2014. u lokalnom tjedniku „Šibenski tjednik“, na mrežnim stranicama Grada Šibenika te na oglasnoj ploči. Rok za podnošenje kandidature bio je dvadeset dana od dana objave  odnosno zaključno do 21. srpnja 2014.g.

 

Način izbora članova Savjeta

 

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira Gradsko vijeće Grada Šibenika na vrijeme od tri godine.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istaknuti udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 40 mladih).

Kandidati za članove savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Šibenika.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja obavezno sadrže:

–          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

–          podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),

–          obrazloženje prijedloga,

–          izjavu o prihvaćanju kandidature za člana, odnosno zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika.

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

Sukladno članku 7. Odluke o osnivanju  Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Šibenika na svojoj sjednici održanoj dana  01. kolovoza 2014. godine obavio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te utvrdio slijedeće:

 

  1.       Na javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika  kandidaturu su podnijeli slijedeći ovlašteni predlagatelji:

1. Udruga mladih „Mladi u EU“ ,      dana 04. 07. 2014. godine,

2. Šibenska udruga mladih Š.U.M,    dana 15.07.2014.   godine,

3. Udruga P.AR.K.,                            dana 11.07.2014.  godine,

4. SDP, Forum mladih,                      dana 18.07.2014.  godine,

5. Sportska udruga studenata Veleučilišta u Šibeniku

dana 18.07. 2014. godine,

6. Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

dana 18.07.2014. godine,

7. Društvo sportske rekreacije – Raslina

dana 18.07.2014. godine,

8. HSP Dr. Ante Starčević                  dana  21.07.2014. godine,

9. MLADEŽ HDZ-a GO Šibenik        dana  21.07.2014. godine,

10. Malonogometni klub „CRNICA“   dana  21.07.2014. godine.

  1.       Kandidature su dostavljene pravovremeno, od ovlaštenih predlagatelja i potpune – sadrže:

1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

2. popis prijavljenih kandidata i njihovih zamjenika sa podacima o prebivalištu, datumu i godini rođenja, fotokopije osobnih iskaznica i izjave o prihvaćanju kandidature za člana, odnosno zamjenika člana i

3. obrazloženje  prijedloga

 

3. Kandidature:

 

–   Udruga mladih „Mladi u EU“  predložila je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1.  Martin Mrša iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 2 A, rođen 21.08.1985. – za člana

     Vinko Livaković iz Šibenika, Gospićka 17, rođen 19.08.1985. – za zamjenika člana

 

–          Šibenska udruga mladih Š.U.M predložila je kandidaturu za dva člana i dva zamjenika člana  Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

  1. Zvonimira Bralić, iz Šibenika, Ražinska 6, rođena 14.1.1985 – za člana

Maja Šintić, iz Šibenika, Ruže Vukman 3, rođena 29.05.1988. – za zamjenika člana

 

  1. Snježana Klarić, iz Šibenika, Ulica Antuna Vrančića 6, rođena 10.2.1986.– za člana

Vladimir Jurićan, iz Šibenika, Bana J. Jelačića 50, rođen 17.5.1986. – za zamjenika člana

 

–          Udruga P.A.R.K. predložila je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika člana  Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

      1. Igor Bergam, iz Šibenika, 3. Studenog 1944. 2A, rođen 30.11.1985. – za člana

Ines Rudan iz Šibenika, Kralja Zvonimira 68, rođena 13. 09. 1986. za zamjenika člana

 

–          SDP, FORUM MLADIH Šibenik predložio je kandidaturu za dva člana i dva zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1.  Branka Telenta iz Šibenika, Težačka 25, rođena 08.08.1987. za člana

Luka Nikpalj iz Šibenika, Obala palih omladinaca 4, rođen 20.02.1990. za zamjenika

člana

 

2. Vinko Sutlović iz Šibenika, Bože Peričića 22, rođen 04.04.1987. za člana

Marija Grbelja iz Rasline, Put Rajića 66, rođena 30.07.1991. za zamjenika člana

 

–          Sportska udruga studenata Veleučilišta u Šibeniku predložila je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1. Branimir Maretić iz Šibenika, Ivana Meštrovića 33, rođen  21.05.1993. za člana

Nino Palinić iz Šibenika, Tina Ujevića 18, rođen 22.02.1992. za zamjenika člana

–    Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku predložio je kandidaturu za dva člana i   dva zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1. Matija Blaće iz Donjeg polja, Šibenik , Spahija 6, rođen 07.06.1986. za člana

Andrea Dujić iz Šibenika, Karlovačka 6, rođena 31.08.1990. za zamjenika člana

 

2. Marijana Gović iz Šibenika, Branitelja Domovinskog rata 1, rođena 14.01.1988. za       člana

Ante Vrcić iz Šibenika, Stjepana Radića 60, rođen 20.10.1990. za zamjenika člana

 

–          Društvo športske rekreacije Raslina predložilo je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1. Marija Makarin iz Rasline, Raslinska II 142, rođena 08.10.1989. za člana

Ivan Mrčela iz Rasline, Put Rajića 13, rođen 25.06.1996. za zamjenika člana

 

      –  HSP Dr. Ante Starčević predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog       zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1. Vinko Palinić iz Šibenika, Put Gvozdenova 20, rođen 22.03.1993. za člana

Ivo Grgić iz Šibenika, Zadarska 4, rođen 06.06.1989. za zamjenika člana

 

–          Mladež HDZ-a GO Šibenik predložio je kandidaturu za četiri člana i četiri zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1. Branimir Čačić  iz  Šibenika, Bana J. Jelačića 12, rođen 12.03.1995. za člana

Hana Krnić iz Šibenika, Bana J. Jelalića 17, rođena 09.12.1996. za zamjenika člana

 

2. Marin Goreta iz Šibenika, Put kroz Meterize 35, rođen 31.08.1990. za člana

Krešo Kljaić iz Danila, Ulica Greda 53, rođen 24.07.1993. za zamjenika člana

 

3.  Stipe Maleš iz Šibenika, Kaprijska 9, rođen 20.12. 1992. za  člana

Jakov Mandić iz Šibenika, Fausta Vrančića 16, rođen 21.06.1992. za zamjenika člana

 

4.  Stella Rak iz Šibenika, Branitelja Domovinskog rata 2A, rođena 19.06.1988. za člana

Mario Zoričić iz Šibenika, 8. dalmatinske udarne brigade 83, rođen 03.05.1994. za

zamjenika člana

 

–  Malonogometni klub „CRNICA“ predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

1. Ante Mijat iz Šibenika, Bribirskih knezova 81, rođen 11. 01. 1991. za člana

Niko Đaković iz Šibenika, Put Jamnjaka 23, rođen 19.06.1996. za zamjenika člana

 

IV.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Šibenika utvrdio je:

– da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika  Udruge mladih „Mladi u EU“  pravovaljana,

–  da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika Šibenske udruge mladih Š.U.M.  pravovaljana,

– da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika Udruge P.A.R.K. pravovaljana

– da je kandidatura za članove i zamjenike Savjeta mladih Grada Šibenika SDP-a  FORUMA MLADIH pravovaljana

– da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Šibenika Sportske udruge studenata Veleučilišta u Šibeniku pravovaljana

– da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Šibenika Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku pravovaljana

– da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Šibenika Društva športske rekreacije Raslina pravovaljana

– da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Šibenika HSP DR. Ante Starčević pravovaljana

– da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Šibenika MLADEŽI HDZ-a GO Šibenik pravovaljana

– da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika

Malonogometnog kluba „CRNICA“ pravovaljana

–  da svi kandidati imaju prebivalište na području Grada Šibenika,

–  da svi kandidati imaju od navršenih petnaest godina do navršenih trideset godina života

 

Napominje se da sukladno članku 12. stavak 4. Zakona o savjetima mladih, član Savjeta mladih Grada Šibenika koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu mladih Grada Šibenika do isteka mandata na koji je izabran.

 

Člankom 9. Odluke o osnivanju propisano je da se popis važećih kandidatura utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Sukladno naprijed navedenom utvrđuje se popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi:

 

 

Udruga mladih „Mladi u EU“:

1. Martin Mrša, rođen 21.08.1986. – kandidat

Vinko Livaković, rođen 19.08.1985. – zamjenik kandidata

 

Šibenska udruga mladih Š.U.M.:

2. Zvonimira Bralić, rođena 14.1.1985. – kandidat

Maja Šintić, rođena 29.5.1988. – zamjenik kandidata

 

3. Snježana Klarić, rođena 10.2.1986.– kandidat

Vladimir Jurićan, rođen 17.5.1986. – zamjenik kandidata

 

 

 

Udruga P.A.R.K.:

4. Igor Bergam, rođen 30.5.1985. – kandidat

Ines Rudan, rođena 13.9.1986.– zamjenik kandidata

 

SDP, Forum mladih:

5. Branka Telenta, rođena 8.8.1987. – kandidat

Luka Nikpalj, rođen 20.2.1990. – zamjenik kandidata

 

6. Vinko Sutlović, rođen 4.4.1987. – kandidat

Marija Grbelja, rođena 30.5.1991.– zamjenik kandidata

 

Sportska udruga studenata Veleučilišta u Šibeniku:

7. Branimir Maretić , rođen 21.5. 1993. – kandidat

    Nino Palinić, rođen 22.2.1992.– zamjenik kandidata

 

Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku:

8. Matija Blaće, rođen 7.6.1986. – kandidat

Andrea Dujić, rođena 31.8.1990. – zamjenik kandidata

 

9.  Marijana Gović, rođena 14.1.1988. – kandidat

Ante Vrcić, rođen 20.10.1990. – zamjenik kandidata

 

Društvo športske rekreacije – Raslina:

10. Marija Makarin, rođen 8.10.1989. – kandidat

Ivan Mrčela, rođen 25.6. 1996. – zamjenik kandidata

 

HSP Dr. Ante Starčević:

11. Vinko Palinić, rođen 22.3.1993. – kandidat

Ivo Grgić, rođen 6.6 1989. –zamjenik kandidata

 

Mladež HDZ-a. GO Šibenik:

12. Branimir Čačić, rođen 12.3.1995.-kandidat

Hana Krnić, rođena 9.12.1996.-zamjenik kandidata

 

13. Marin Goreta, rođen 31.8.1990.-kandidat

Krešo Kljaić, rođen 24.7.1993.-zamjenik kandidata

 

14. Stipe Maleš, rođen 20.12.1992.-kandidat

Jakov Mandić, rođen 21.6.1992.-zamjenik kandidata

 

15. Stella Rak, rođena 19.6.1988.-kandidat

Mario Zoričić, rođen 3.5.1994.-zamjenik kandidata

 

Malonogometni klub „Crnica“:

16. Ante Mijat, rođen 11.1.1991.-kandidat

Niko Đaković, rođen 19.6.1996.-zamjenik kandidata

 

Sukladno naprijed navedenom i članku 9. stavak 2. Odluke o osnivanju koji propisuje da lista kandidata sadrži naznaku predlagatelja, ime i prezime kandidata i zamjenika i datum i godinu rođenja, Odbor za izbor i imenovanje utvrđuje popis važećih  kandidatura.

 

Temeljem članka 12. stavka 6. Zakona o savjetima mladih ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Šibenika sa popisom važećih kandidatura  dostavlja se Gradskom vijeću Grada Šibenika i bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Šibenika i u lokalnom tjedniku.

    PREDSJEDNIK

Novica Ljubičić, dipl. ing.,v.r.

 

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.