Javni poziv Grada Šibenika udrugama za dodjelu prostora

Na temelju točke 3. Zaključka o namjeni i načinu raspolaganja prostorom u zgradi na kat.čest.br.685/29 K.O. Šibenik (Klasa:372-03/14-01/155; Urbroj:2182/01-01/1-14-1 od 23. listopada 2014.), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

udrugama za prikupljanje prijava za dodjelu prostora u zgradi smještenoj na

čest.br.685/29 K.O. Šibenik

 

  1. Raspisuje se javni poziv za korištenje prostora na prvom katu u zgradi smještenoj na čest.br.685/29 K.O. Šibenik, tzv. „narančasta zgrada“, na kojoj čestici Grad Šibenik ima pravo korištenja.
  1. Prostori se daju na korištenje za djelatnost udruga mladih i za mlade, a sve u cilju poticanja pozitivne društvene afirmacije udruga, posebice u kulturi i sportu.
  1. Prostori se daju na korištenje na rok od godinu dana,bez naknade,s mogućnošću produženja ugovora u slučaju urednog ispunjenja obveza od strane korisnika prostora, a na natječaj se mogu prijaviti udruge koje obavljaju svoju djelatnost u skladu s propisima koji reguliraju djelovanje udruga, te nemaju dugovanja prema Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj.
  1. Pri odabiru korisnika prostora u obzir će se uzimati trajanje djelovanja udruge, broj njezinih članova, uključenost volontera u rad udruge, iskustvo u provedbi projekata financiranih od strane ministarstava i Europske unije, jasna definiranost plana i programa rada kao i financijskog plana za 2015. godinu, kao i vrsta aktivnosti udruge
  1. Pozivaju se sve udruge iz točke 2.ovog poziva da u zatvorenoj koverti s naznakom”za javni poziv-narančasta zgrada”, poštom ili neposrednom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave dostave prijave  pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva – (dva primjerka) –  na adresu:

 

GRAD ŠIBENIK

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1

22 000  Š I B E N I K

 

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibenika ili na web stranici Grada Šibenika, na adresi www.sibenik.hr.

 

  1. Uz prijavu na poziv prilaže se:

a)      izvadak iz registra udruga

b)      potvrdu o primitku financijskog izvještaja za 2013. godinu (FINA)

c)      izjavu o vođenju jednostavnog knjigovodstva udruge ( ukoliko ga udruga vodi )

d)     plan i programa rada za 2015. godinu

e)      financijski plan udruge za 2015. godinu

f)       popis članova udruge

g)      izvješće o organizatorima volontiranja (ukoliko udruga angažira volontere)

h)      potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj

 

  1. Ovaj natječaj objavit će se u „Šibenskom listu“ i „Šibenskom tjedniku“, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Šibenika, a prijave se mogu podnijeti u roku od 20 od dana zadnje objave natječaja u tisku.
  2. Grad Šibenik zadržava pravo poništiti ovaj javni poziv bez posebnog obrazloženja.
  1. Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 022 431 021.

 

 

PROČELNICA

Mirjana Žurić

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.