Javni poziv Općine Rogoznica

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11), te Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica

Opis dionice: katastarske čestice *851, *852, 742, 732/1, 718/1 K.O. Rogoznica, u naravi nerazvrstana cesta , Zagrebačka ulica

Datum započinjanja radova: 24. veljače 2014. godine

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Božidar Čulav, dipl.ing.geod.; Geodezija d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 42, Šibenik.

Općina Rogoznica će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica, uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja , radnim danom od 24. veljače 2014. do 03. ožujka 2014., u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, u prostorijama Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, Rogoznica.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije do 03. ožujka 2014. na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, Rogoznica.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.