Javni poziv za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) Gradsko vijeće Grada Šibenika, objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika

 

Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika (u daljnjem tekstu: Savjet mladih). Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Šibenika na vrijeme od tri godine.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istači udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 40 mladih).

Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina  sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Šibenika.

 

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. obavezno sadrže:

–          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

–          podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),

–          obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Upravni odjel za društvene djelatnosti, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika“.

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva u lokalnom tjedniku i na mrežnim stranicama Grada Šibenika.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Šibenika izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđivanju popisa važećih kandidatura, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Šibenika sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće iz stavka 2. ovo točke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Šibenika i objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Šibenika, te u lokalnom tjedniku.

 

Gradsko vijeće Grada Šibenika na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog  javnog poziva, te obrazac Izjave mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Šibenika, Upravni odjel za društvene djelatnosti,  na adresu: Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, tel. 022/431-023.

 

Klasa: 119-02/14-01/05

Ur.broj: 2182/01-05-14-3

Šibenik, 24. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

 

 

Predsjednik:

dr. sc. Ivica Poljičak, v.r.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.