Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Šibeniku

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1Na  temelju članka 46. Statuta grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10), i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine», 125/11), te  članka 12. st. 1. i članka 9. st. 1 b. i st. 3.Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 7/97, 4/98,8/04 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“, 8/09) gradonačelnik Grada Šibenika, raspisuje

 

                                                            N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora

 

 

 1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Gradu Šibeniku i to:

– u Šibeniku, Kralja Tomislava 11, površine 46 m2, smješten u prizemlju i podrumu stambeno-poslovne zgrade čest. br. 5812 K.O. Šibenik (bivši boutig Slavica).

2.  Grad Šibenik je vlasnik poslovnog prostora.

 

3 . Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 3 godine.  

 

4. Namjena za poslovni prostor  je određena i glasi: darovni dućan, suvenirnica, galerija.

 

5. Za početni minimalni iznos  mjesečne zakupnine za prostor iz točke 1. ovog

natječaja utvrđuje se iznos od  3.000,00 kn, uvećan za pripadajući iznos PDV-a.

6. Zakupnina će se plaćati jedan mjesec unaprijed (do kraja tekućeg za naredni mjesec).

Zakupnina će se ugovarati uz deviznu klauzulu u odnosu na srednji tečaj € na dan otvaranja ponuda.

Ugovor o zakupu će se solemnizirati o trošku zakupnika.

 

7. Na ime jamčevine natjecatelji trebaju uplatiti trostruki iznos mjesečne zakupnine i to na žiro račun Proračuna Grada Šibenika, broj: IBAN: HR4223600001844400003, poziv na broj: HR68,  model 7722- OIB, a dokaz ( uplatnicu) o izvršenoj uplati dostaviti uz ponudu, a koja će se za izabranoga ponuđača tretirati kao osiguranje plaćanja zakupnine.

8. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe.

9. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj.

10. Ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti:

– pravne osobe izvod iz registra trgovačkih društava,

– fizičke osobe izvod iz registra obrtnika,

– udruge izvod iz registra udruga,

– uplatnica o plaćenoj jamčevini,

-preslik računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine natjecateljima koji ne     

uspiju u natječaju,

– potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema       dospjelih potraživanja prema RH, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

 

11. Za sve obavijesti o roku i dogovoru za razgledavanje poslovnog prostora, informacije se mogu dobiti na tel.  022/ 431-056.

12.  Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

13. Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Grad Šibenik, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, na kojoj treba biti naziv, odnosno ime natjecatelja, te naznaka: “ PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR (navesti koji) – NE OTVARAJ”.

14. Ovaj natječaj objavit će se u tisku,  na oglasnoj ploči Gradske uprave, i na web stranicama Grada Šibenika.

Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana zadnje objave natječaja u tisku.

15. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Otvaranju ponuda može biti nazočan obrtnik osobno, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a ukoliko pristupa treća osoba treba imati punomoć.

16. Gradonačelnik Grada Šibenika zadržava pravo djelomičnog i potpunog poništenja ovog natječaja, bez obrazloženja.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr. med.,v.r.


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.