Najveći projekt je izgradnja vrtića

Pirovački proračun najveći od osnutka općine

Općinsko vijeće usvojilo je proračun Općine Pirovac za 2020. godinu u kojem su ukupni prihodi planirani u iznosu od 19.721.900 kuna uz višak prihoda iz ove godine od 1.950.000 kuna. Ukupni rashodi i izdaci Općine Pirovac za 2020. godinu iznose 25.171.900 kuna.

– Proračun koji je usvojen jednoglasno ujedno je i najviši od osnutka općine te za Pirovac znači nastavak svih važnih aktualnih projekata od kojih je najveći izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića, a proračunom se jasno i vidi smjer daljnjeg razvoja naše općine koju i dalje planiramo razvijati uz korištenje značajnih EU sredstava u čemu smo vjerujem jedni od uspješnijih lokalnih samouprava. Zadržavamo sva dosadašnja prava i potpore, a neke također u idućoj godini i unaprijeđujemo s obzirom i na značajan višak proračuna u tekućoj 2019. godini – rekao je načelnik Ivan Gulam.

Očekivani priljev proračunskih sredstava od pomoći iz drugih proračuna iznosi 8.663.500 kuna odnosno 44 posto od ukupnih prihoda Proračuna za 2020. godinu. Uslijed daljnje provedbe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i tijekom 2020. godine očekuje se značajniji prihod po osnovi komunalnog doprinosa.

Financijska sredstava po osnovi kapitalnih donacija u iznosu od 312.500 kuna odnose se na sredstava u iznosu od 250.000 kuna za uređenje i opremanje groblja sv. Ante sukladno prijavi na javni natječaj raspisan od strane Lokalne akcijske grupe ‘More 249’. Preostali iznos predstavlja donaciju za izradu prostorno planskih dokumenata.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 314.500 kuna, a odnose se na isplate sredstava korisnicima programa socijalnih potreba, zatim za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje te stipendiranje studenata.

Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 1.038.850 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati za potrebe rada i djelovanja DVD-a Pirovac i Dječjeg vrtića ‘Mendula’ te na tekuće donacije udrugama građana temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana.

Predviđa se kapitalna pomoć trgovačkom društvu ‘Vrilo’ u iznosu od 150.000 kuna za nabavu električnog komunalnog vozila.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 968.000 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektnih dokumentacija te otkup zemljišta za izgradnju rotora  na križanju Zagrebačke ulice i Jadranske magistrale.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.