Rashodi od 27 milijuna kuna

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Općine Rogoznica u 2015. godini planiraju se u iznosu 27.19 milijuna kuna u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima, dok se za 2016. i 2017. godinu procjenjuju u iznosu od 28.14 milijuna kuna, odnosno 22.63 milijuna kuna

– Bitno je naglasiti da se u sljedeće tri godine planira realizacija prioritetnih rashoda i programa Općine te zadržavanje dostignutih standarda u što većoj mogućoj mjeri- kaže načelnica Općine Rogoznica Sandra Jakelić.

SUBVENCIJE, POMOĆI, NAKNADE

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 2.024 milijuna kunaza sve tri proračunske godine, a obuhvaćaju bruto plaće (1.663 milijuna kuna), doprinose na plaće (74.578 tisuće kuna) i ostale rashode za zaposlene (286.126 tisuće kuna) jedinstvenog upravnog odjela.

Materijalni rashodi planiraju se u 2015. godini u iznosu 7.41 milijuna kuna, a odnose se na rashode zaizvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje. U 2016. i 2017. godini materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 6.16 milijuna kuna i 5.96 milijuna kuna.

– U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2015. Godini planirani u iznosu od 5.75 milijuna kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge,intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte Općine te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete…)- kaže Sandra Jakelić.

MATERIJAL I ENERGIJA

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su rashodi za materijal i energiju koji se planiraju u iznosu od milijun kuna u 2015. godini, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u 2015. godini u iznosu 497 tisuća kuna i odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premijeosiguranja i slično te naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 83.46 tisuća kuna,a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.